Red Cross students visit Bracafe / Personas asistentes a los cursos de la Cruz Roja visitan Bracafé / Les persones assistents als cursos de la Creu Roja visiten Bracafè

(ENG) The attendants to the bakery and cafeteria waiter Red Croos course, in the frame of the Formative Point Incorpora of La Caixa, have visited Bracafé’s roasting factory. Along a guided visit, they could have known the history of this company, the process of packaging, storage, production, quality control, traceability … important items to know in a job related to the cafeteria. / (CAT) Els i les participants del curs de dependent/a de fleca i cafeteria, en el marc del Punt Formatiu Incorpora de La Caixa, han visitat avui la torrefacció de Bracafé. A través d’una visita guiada, han pogut conèixer la historia d’aquesta empresa, el procés d’envasat, magatzematge, producció, control de qualitat, traçabilitat… Aspectes importants a tenir en compte en un lloc de feina relacionat amb la cafeteria. / (ESP) Las personas participantes en el curso de dependiente/a de panadería y cafetería, en el marco del Punto Formativo Incorpora de La Caixa, han visitado hoy la torrefacción de Bracafé. A través de una visita guiada, han podido conocer la historia de esta empresa, el proceso de envasado, almacenaje, producción, control de calidad, trazabilidad… Aspectos importantes a tener en cuenta en un lugar de trabajo relacionado con la cafetería..

Idioma »